Шукати роботу можна різними шляхами, зокрема за сприянням Державної служби зайнятості. Але громадянам, яким виповнилося вже 45 років, шукати роботу все далі важче, так як в умовах постійного розвитку технологій знання та навички працівників, отримані в більшості в радянські часи, є застарілими. Тому Закон України «Про зайнятість населення» передбачив право громадян віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років та які мають професійно–технічну або вищу освіту, одноразово отримати ваучер для підтримання їх конкурентоспроможності на ринку праці.

4 квітня 2013 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці» від 20.03.2013 № 207.

Цією постановою визначено порядок видачі ваучерів та перелік професій, спеціальностей та напрямків для навчання, за якими можливо отримати ваучер.

На підставі ваучера здійснюється перепідготовка, спеціалізація, підви-щення кваліфікації за професіями та спеціальностями на базі вже існуючого освітньо–кваліфікаційного рівня.

Але цим же Порядком передбачено випадки, коли отримання ваучера неможливе.

На видачу ваучера не мають право:
— особи, які не мають професійно–технічної або вищої освіти;
— особи, які проходили протягом останніх п’яти років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;
— зареєстровані безробітні, які виявили бажання пройти професійне навчання за направленням терито-ріального органу Державної служби зайнятості в містах та районах Донецької області.

Навчання здійснюється професійно–технічними та вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на впровадження діяльності з надання освітніх послуг.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом (станом на 1 січня 2013 р. це становить 11470 грн). У разі, коли вартість навчання в навчальному закладі перевищує максимальну вартість ваучера, особа або роботодавець можуть здійснити оплату різниці вартості навчання. Договір на навчання укладається між навчальним закладом та особою протягом 90 днів після видачі ваучера.

Особа має право обрати професію (спеціальність), напрямок підвищення кваліфікації за переліком, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України, а також форму та місце навчання.

Перелік професій, спеціаль-ностей та напрямків підви-щення кваліфікації, для нав-чання за якими може бути виданий ваучер для підтримки конкурентоспроможності осіб на ринку праці.

Робітничі професії:
1. Бджоляр
2. Водій навантажувача
3. Водій троллейбуса
4. Електрогазозварник
5. Машиніст автогрейдера
6. Налагоджувальник сільсько-господарських машин та тракторів
7. Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції
8. Плодоовочівник
9. Робітник фермерського господарства
10. Слюсар з ремонту сільсько-господарських машин та устаткування
11. Будівельний столяр
12. Тракторист
13. Тракторист–машиніст сільсько-господарського (лісогосподарського) виробництва.

Вища освіта (спеціаліст):
1. Автомобілі та автомобільне господарство
2. Агрономія
3. Агрохімія і ґрунтознавство
4. Аквакультура
5. Захист рослин
6. Інженерія програмного забезпечення
7. Комп’ютерні системи та мережі
8. Міське будівництво та господарство
9. Програмне забезпечення систем
10. Промислове і цивільне будівництво
11. Розведення та селекція тварин
12. Технології виробництва і переробки продукції тваринництва

Вища освіта (молодший спеціаліст):
1. Ветеринарна медицина
2. Виробництво і переробка продукції рослинництва
3. Землевпорядкування
4. Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд
5. Обслуговування програмних систем і комплексів
6. Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів
7. Організація і технологія ведення фермерського господарства
8. Рибництво та аквакультура
9. Розроблення програмного забезпечення

Для отримання ваучера особа подає територіальному органові:
— заяву;
— паспорт;
— трудову книжку;
— документ про освіту та реєстраційний номер облікової карти платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від його прийняття), з яких у присутності особи знімаються копії, що засвідчуються її підписом.
— у разі, коли трудова книжка зберігається у роботодавця, особа подає її копію, засвідчену роботодавцем.
— для оброблення персональних даних особа подає територіальному органові письмовий дозвіл відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Особа має право безоплатно отримати від територіального органу повну та достовірну інформацію про порядок і умови видачі ваучера.

Рішення про видачу ваучера приймається територіальним органом Державної служби зайнятості не пізніше ніж на восьмий день з дня подання документів, перелік яких затверджено Постановою Кабінету Міністрів України та оформляється наказом.

Про прийняте рішення щодо видачі ваучера територіальний орган Державної служби зайнятості інформує особу, що подала заяву, протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

Для отримання ваучера особа звертається протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідного повідомлення до територіального органу, який прийняв рішення про його видачу. Якщо особа з поважних причин, підтверджених документально, не може звернутися у зазначений строк, він може бути продовжений на відповідний період.

Ваучер оформляється за формою, яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів України.

Більш детальну інформацію про порядок та умови видачі ваучера можна отримати у територіальному органі Державної служби зайнятості за місцем подання заяви.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *